نام : رضا
نام خانوادگی : کنعانی:
پست سازمانی: کارشناس مسئول شهر سازی و معماری
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی: عمران-عمران
شماره تماس:
05832404216
اخبار استانداری
              
اخبار برگزیده