تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۳ | ۹:۴
پل چهار راه شهدا بجنورد
پل چهار راه شهدا بجنورد
منبع : دفتر فنی استانداری خراسان شمالی