تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۸ | ۷:۴۲
برگزاری جلسه بررسی و رفع مشکلات آبرسانی روستای دشت
به منظور بررسی و رفع مشکلات آبرسانی روستای دشت شهرستان گرمه جلسه ای در ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه ۹۸/۰۷/۱۸ با حضور مدیرکل دفتر فنی، امورعمرانی، حمل و نقل و ترافیک استانداری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، مدیر پارک ملی گلستان، نماینده محیط زیست استان گلستان، معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفای روستایی استان، فرماندار شهرستان گرمه، بخشدار مرکزی گرمه، کارشناسان منابع طبیعی، محیط زیست و دفتر فنی استانداری و دیگر اعضای جلسه در محل دفتر فنی استانداری برگزار گردید.
برگزاری جلسه بررسی و رفع مشکلات آبرسانی روستای دشت
در ابتدای جلسه ضمن تشکر از حضور اعضا، موضوع جلسه تبیین و پس از بحث و تبادل نظر دراین رابطه، مقرر گردید طی جلسه ای در هفته آتی و بازدید میدانی صورت گرفته، تعویض و ترمیم لوله های آبرسانی به روستای دشت توسط آبفای روستایی استان، با نظارت و همکاری مدیر پارک ملی گلستان و نماینده محیط زیست استان گلستان اجرایی گردد.

 
منبع : دفتر فنی استانداری خراسان شمالی