تاریخ انتشار : یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۸:۲۶
افتتاح پروژه آب رسانی به مناسبت هفته دولت روستاهای قاولقا ، بویاخلی ، توتلی علیا و سفلی
افتتاح پروژه آب رسانی به مناسبت هفته دولت روستاهای قاولقا ، بویاخلی ، توتلی علیا و سفلی با حضور فرماندار و مدیر کل آب و فاضلاب استان با دستور استاندار محترم بصورت ویدئو کنفرانس
افتتاح پروژه آب رسانی به مناسبت هفته دولت روستاهای قاولقا ، بویاخلی ، توتلی علیا و سفلی
منبع : فرمانداری رازوجرگلان